Førstesiden
Kontakt:
E-post: hytter@vingelen.no
Telefon: 913 60 373


Design og produksjon:
Bygdenett - JarleNor
jarlenor@vingelen.no


Foto:
Jøran Nygård, Anne Buttingsrud, Hege Hovd, Stein Kaasin, Stig Nordstad, Jarle Nordskog, med flere...trans'

Seteraktiviteter på Simasvollen.

Bygda
Vingelen er ei jordbruksbygd med tydelig rotfeste i tidligere tider.

Seterkulturen
er aktiv med over 30 aktive setre. Flere av dem tilbyr aktiviteter, matservering eller overnatting.

Mer informasjon om bygda finner du her: www.vingelen.com