Førstesiden
Kontakt:
E-post: hytter@vingelen.no
Telefon: 913 60 373


Design og produksjon:
Bygdenett - JarleNor
jarlenor@vingelen.no


Foto:
Jøran Nygård, Anne Buttingsrud, Hege Hovd, Stein Kaasin, Stig Nordstad, Jarle Nordskog, med flere...trans'

Utsnitt av et seterfjøs i Vingelen


Trehusbebyggelse
- typisk for Vingelen

Tradisjon
Vingelen har et av de best bevarte bygningsmiljøene i Norge. Det tradisjonelle laftede våningshuset finnes på de fleste gardene. I tillegg til mange staller, fjøs og ikke minst stabbur.

Knausvola hyttefelt skal ikke bryte med Vingelens særpreg og i følge reguleringsplanen er tillatte byggematerialer tre, stein og torv. Hele reguleringsplanen kan du laste ned som en PDF-fil her.

Vingelen huser også Materialbanken AS som er nordens hovedleverandør av malmfuru. Materialbanken lafter hus og hytter på «gamlemåten». De hjelper deg også med skisser til hytter og uthus. Besøk Materialbanken her.


Hytte laftet av Materialbanken AS